Angrerettsskjema

Angrerettsskjema

– ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyl ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.
Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen.

elkim.no org.nr: 925 038 849
post@elkim.no

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:
(sett kryss)

X