Blog

Hovedoppgaven til en motstand er å redusere spenningen og begrense strømmen i en krets. Når vi snakker om motstander dreier det seg ofte om såkalte lineære motstander.

Et rele er en elektronisk bryter man kan benytte til å styre kretser med høy effekt/spenning. Altså en bryter med fysisk skille mellom bryter og styringskretsen. Det vil si at

Med den meget lille, og strømgjerrige ESP8266 modulen, eller med NodeMCU kortet, kan du utvikle en rekke forskjellige type løsninger. Begge kortene har innebygget WiFi. Ønsker du en varsling når

X