Arduino ATmega328P Nano

Arduino enheten med ATmega328P mikrokontroller. Digitale og analoge ut/innganger. Uendelig muligheter. Se også den enda mindre modellen STM8S.

X