RFID

Modulen kan lese og skrive til RFID kort. Bruk det til adgangskontroll, portåpnere osv.

X